Implementarea programelor educative la televiziune și radio, directive, ghiduri, instruiri pentru a eradica neglijența, indiferența, ignoranța. Vom organiza schimburi de experiență, „mese rotunde” pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Vom dezvolta sistemul de instruire online pentru persoanele cu nevoi speciale.

Vom implementa legea care obligă instituțiile publice să asigure accesul persoanelor cu dizabilități în spațiile publice, instituțiile de utilitate publică și transportul public.

Vom instrui angajații instituțiilor de învățământ în domeniul cerin