Implementarea tehnologiilor informaționale moderne în sfera justiției, prin plasarea cauzelor penale, contravenționale și civile în format electronic, în scopul reducerii influenței factorului uman, sporirii calității documentării și circulației informației, asigurării transparenței maxime a procedurilor, proceselor și deciziilor judiciare (inclusiv înregistrarea și transmiterea online a tuturor ședințelor de judecată publice); Instituirea obligatorie a unui audit cibernetic anual.

Simplificarea procedurilor administrative, civile, penale și contravenționale.

Examinarea cazurilor pierdute la CEDO, concedierea judecătorilor implicați în aceste cazuri, precum și concedierea procurorilor implicați în cazurile pierdute de către Republica Moldova la CEDO. Compensarea prejudiciului financiar cauzat din contul persoanelor responsabile. Implementarea unor mecanisme reale de regres împotriva justițiarilor care au comis abuzuri și au prejudiciat interesele cetățenilor și ale statului;

Perfecționarea sistemului de instruire inițială și continuă a principalilor exponenți din sfera justiției, examinarea posibilităților de instituire a unui sistem de schimb între principalele profesii judiciare: judecători-procurori-avocați (studierea și aplicarea mecanismelor sistemului german de instruire juridică);

Lichidarea partidelor politice care nu au participat la 3 scrutine electorale consecutive.