Vom ajusta cadrul legal pentru a facilita diversificarea surselor de finanțare ale ONGurilor, inclusiv prin accesarea surselor externe și co-finanțarea proiectelor internaționale.

Vom pune un accent deosebit pe programele de instruire regională a cetățenilor privind procesele democratice, implicarea în soluționarea problemelor locale, autonomie etc.

ONG-urile vor avea posibilitate de a se implica activ în procesul de expertiză a programelor de stat în domeniul optimizării costurilor, dar și recalificarea cadrelor.

Se vor crea premise clare pentru simplificarea colaborării dintre ONG-uri și instituțiile publice, astfel întreaga societate va contribui la rezolvarea provocărilor din secolul XXI.