Intergrarea europeană și euroatlantică este condiția “sine qua non” pentru edificarea unui stat cu instituții funcționale, economie prosperă, justiție echitabilă și securitate asigurată. Astfel politicile interne și acțiunile externe de rigoare urmează să fie puse în serviciul realizării obiectivului de transformare a Republicii Moldova într-un stat eligibil pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO.  În acest sens:

– Vom revitaliza parteneriatul strategic cu România atât pe dimensiunea integrării europene, cât și pe cea bilaterală prin realizarea interconectării energetice (gaze și energie electrică), proiectelor de infrastructură (autostrada Iași – Chișinău, poduri la Ungheni și Cantemir), apeductului Iași – Ungheni, construcția căii ferate cu viteza mare Chișinău – București etc.

Vom transpune în viață prevederile Acordului de Asociere.

Totodată vom insista pe activitatea dialogului strategic cu SUA, consolidarea relațiilor cu Ucraina, promovarea unui dialog bazat pe interes reciproc și normele dreptului internațional cu Federația Rusă, valorificarea potențialului de cooperare cu R.P.Chineză, India, Japonia, Turcia, Arabia Saudită, EUA, Qatar etc.