Crearea centrelor de studiere gratuită  a limbii de stat pentru toate etniile. Inclusiv crearea de platforme online.

Vom facilita prezența minorităților etnice în procesul de luare a deciziilor în Republica Moldova.

Vom ajusta legislația pentru elaborarea instrucțiunilor anexate medicamentelor în limbile de circulație de pe teritoriul Republicii Moldova.

Vom dezvolta în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar sistemul de grupe multietnice, pentru stimularea însușirii limbii de stat de către copiii alolingvi. Această procedură va facilita inclusiv integrarea copiilor din diferite grupuri sociale.

Vom crea programe-pilot pentru minoritățile etnice, în scopul păstrării identității naționale, inclusiv studierea culturii și a limbii materne.