Cristina POPESCU
Șef Departament Egalitate și Nediscriminare
Brief info

- Studii superioare, licență în psihologie și limba engleză, master în științe sociale, studii doctorale în psihologia pedagogică, dezvoltării și a personalității în cadrul Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", masterat în comunicarea instituțională în cadrul facultății transfrontaliere din Galați;
- Experiență managerială în calitate de șef al secției de ghidare și consiliere în carieră și educație artistică, UPS "Ion Creangă”;
- Lector la facultatea de psihologie și psihopedagogie specială, UPS "Ion Creangă”;
- Lector de psihologie cu predare în limba engleză la Universitatea Americană din Moldova;
- Formator de psihologie pentru profesori și psihologi școlari la modulul psihopedagogic din cadrul Universității de Studii Politice Europene "Constantin Stere”.