Lilian BACALÎM
Președinte al Comisiei de Cenzori
Brief info

• Studii superioare, licență şi masterat în drept, master în Ştiințe economice-comerț internațional;
• Experiență de 2 ani în mediul afacerilor interne;
• Experiență profesională de mai bine de 15 ani în cadrul Procuraturii Generale;
• În prezent, Avocat C.A. “Lilian Bacalîm".