Xenia OLARI
Șef Departament Organizații Nonguvernamentale
Brief info

- Studii superioare, absolventă a Academiei de Studii Economice din București, facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine, absolventă a Academiei de Studii Economice din Chișinău, magistratură la facultatea de Administrare a Afacerilor;
- Experiență în cadrul Ministerului Apărării al RM în calitate de funcționar public;
- Experiență de 5 ani în calitate de șef adjunct al Aparatului Central al direcției de logistică, secția Achiziții Publice în cadrul Poliției de frontieră a RM;
- În prezent, Președinte al A.O.”Noi Suntem Alături”.