Ina MUSTEAȚĂ

Membru al Comisiei de Etică și Conduită

Ludmila ANTOCI

Membră a Comisiei de Cenzori

Liliana TROFIMCIUC

Secretar general a Organizației Republicane de Tineret

Natalia MEDVEDEVA

Membru PACE